Alapfokú Művészeti Iskola

 

Alapfokú művészeti iskolai tagintézményünk a székhely intézmény közelségében várja a művészetek iránt érdeklődő gyermekeket és fiatalokat. 

Küldetésünknek tekintjük, hogy a hozzánk járó gyermekek és fiatalok életét teljesebbé tegyük a jelenben és a jövőben egyaránt. Hiszünk benne, hogy a művészeti nevelés a teljes személyiségre hat, ezáltal az életre készít fel.  

Választható művészeti ágak és szakok:  

 • zeneművészet: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, tenorkürt, baritonkürt, harsona, tuba, hegedű, zongora, gitár, ütőhangszer, szolfézs, kamarazene, zenekar  
 • táncművészet: társastánc  
 • szín és bábművészet: színjáték  

A tagintézmény nevelőtestületének tagjai olyan elhivatott pedagógusok, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal és pozitív szemléletükkel segítik a növendékeket abban, hogy képességeiket a lehető legteljesebb mértékben ki tudják bontakoztatni.  

Mi jellemzi nevelő-oktató munkánkat?  

 • Hagyomány és innováció – a nagy elődök, a Kodályi hagyományok tisztelete mellett a modern kor szellemiségének való megfelelés által értékálló, hasznos és használható ismeretek átadása.  
 • Gyermekközpontú, barátságos, biztonságos, befogadó és támogató környezet.  
 • Személyre szabott haladási ütemet támogató élmény és tevékenységközpontú foglalkozások.  
 • Egyéni és kis csoportos oktatási munkaforma.  

Valljuk, hogy a művészeti nevelés nem kizárólag a tehetséggondozásról szól.  

Gondolták volna, hogy például a zenetanulás számos olyan készséget és képességet fejleszt, amelyeknek az iskolai tanulmányok során is hasznát veszi minden gyermek?  

Ilyenek például:

 • a testkép és testséma, a nagy mozgások finomítása  
 • a finommotoros, vagyis kis mozgások (ujjak, szemek, nyelv) fejlesztése  
 • a koncentráció fejlesztése  
 • a rövid- és hosszú távú memória fejlesztése  
 • a kommunikációs készség, a beszédkészség és az önkifejezés fejlesztése  
 • a szociális képességek fejlesztése – a matematikai készségek elmélyítése a ritmusérzék fejlesztése által  
 • a kreatív problémamegoldás kibontakoztatása  

Pályázatok

Rendezvények

Zenekarok