Rólunk

 

Iskolánkról néhány mondatban…

A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nagy hagyományokkal, komoly szakmai múlttal rendelkező köznevelési intézmény, amely az évek során több intézményi átszervezésen ment keresztül. Jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában egy többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény székhely iskolájaként végzi nevelő – oktató munkáját, fejleszti a tehetségeket, és segíti a lemaradókat.

Tanulási tapasztalatszerzési lehetőségek széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket, igényeiket. Évfolyamonként 2-3 osztály működik, ahol az alábbi csoportok közül választhatnak a szülők és a diákok:

  • ének-zenei nevelést biztosító osztály – idegen nyelvként angolt tanulnak
  • német nemzetiségi nyelvoktató tagozat
  • speciális matematika, informatika, osztály – idegen nyelvként angolt tanulnak

A nagy hagyományú ének-zene osztályunk (1958-tól) a zenei jártasságok, készségek, képességek, a hangszeres zenei ismeretek fejlesztésén túl, a néphagyományok (néptánc) őrzését is magas szinten végzi. „Zenetagozatos” diákjaink idegen nyelvként már első osztálytól angolt tanulnak.

A német nemzetiségi nyelvoktató csoportokban a tanulók magas szintű nyelvoktatásban részesülnek. Munkánk célja a német anyanyelvi képzésen túl a középiskolai nyelvi tagozatokra való felkészítés és az alapfokú nyelvvizsga lehetőségének megteremtése. Nemzetiségi (német) tánc és különböző nemzetiségi hagyományokból táplálkozó programok teszik színesebbé a nyelvtanulást.

A speciális matematika, informatika osztályt választó gyermekek számára az alábbi plusz órákat biztosítjuk: elsőtől nyolcadik osztályig matematika oktatása emeltebb óraszámban; harmadik évfolyamtól informatika tantárgy bevezetése emeltebb óraszámban; első osztálytól idegen nyelvként angol tanulás biztosítása.

Célunk olyan keresztény szellemiségben felnövő gyermekek nevelése, akik a társadalom értékeit magukénak vallják, társadalmi és természeti környezetüket tisztelik.

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt feladat a környezeti nevelés, a környezettudatos szemlélet kialakítása. Hitvallásunk: a rendszerszemlélet, a holisztikus látásmód, a környezetbarát életvitel, a konstruktív környezetharmonikus életvezetés, a környezet javainak mértéktartó felhasználása, a pozitív ökológiai szemlélet, a gyermekek tapasztalataira és kooperatív munkájára épülő élményközpontú környezetkép kialakítása. Iskolánk eddigi környezettudatos munkájával kiérdemelte az ÖRÖKÖS ÖKO-iskola címet.

Gyermekeink testi-lelki fejlődését jól segítik iskolánk kitűnő adottságai: parkosított, füves udvar, környezetvédelmi mintakert, jól felszerelt játszóterek, könyvtár, szaktantermek, nyelvi labor, számítástechnika tantermek, jó akusztikával rendelkező aula, sportudvar, tornaterem, táncterem.

A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fejlesztő- és gyógypedagógusok foglalkoznak az SNI-s és tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatásával, a hátrányok csökkentésével. Ezen túl pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk a diákok segítése érdekében.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetségek felkutatását és fejlesztését a művészeti, az anyanyelvi a környezeti nevelés és az idegen nyelvoktatás területén.

Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk. Ennek biztosítéka a szakmailag jól felkészült, elhívatott, innovatív nevelőtestület.