Német nemzetiségi nyelv oktatás

Német nemzetiségi nyelv oktatás

A Dombóvári Evangélikus Általános Iskolában több évtizedes hagyománya van a német nemzetiségi nyelvoktató nevelésnek és oktatásnak.

A tagozat bevezetésével kettős célunk volt: ébren tartani településünk „sváb” hagyományait, valamint intenzív idegennyelvi képzést biztosítani tanulóink számára.

A nyelvoktató nemzetiségi oktatás célja, hogy biztosítsa a tanulók számára anyanyelvük sztenderd változatának elsajátítását és a kisebbségi népismeret külön tantárgyként történő beépítésével anyanyelvi kultúrájuk megismerését.

A nyelvoktató nemzetiségi oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához.

A nemzetiségi nyelvoktatás az idegennyelv-oktatásnál többet jelent, hiszen a helyben élő ősök kultúrája, szokásai, dalai, táncai is bekerülnek az oktatás mindennapjaiba.

Különböző rendezvényeinken ápoljuk a helyi, a környékbeli és magyarországi német nemzetiségi kultúra hagyományait. A nevelő-oktató munka a kerettantervek alapján készült helyi tantervek alapján folyik.

Az oktató munka elsődleges célja a német nyelv olyan fokú megtanítása, ami magasabb szintű nyelvi kultúrát eredményez.

A tanórák során törekszünk arra, hogy a tanulóink számára fontossá tegyük a nyelvi és a kulturális gazdagság előnyeit.

Kialakítottuk és őrizzük iskolánk hagyományait, melyek által a tanulóink megismerhetik és ápolhatják a német nemzetiség szokásait, kulturális örökségét, fejleszthetik nemzetiségi öntudatukat. Ilyen tradíciók pl. a minden évben megrendezésre kerülő Márton-napi műsor, amelyen az intézményünk alsó tagozatos tanulói mutathatják be a német nemzetiségi táncoktatás során megszerzett tudásukat, az egyéb ünnepkörökről szóló megemlékezések, valamint a projektnapok, melyek során a tanulóink testközelből ismerkedhetnek meg a kistérség sváb településeivel, pl. Murga, Geresdlak és az ott honos szokásokkal.

A tehetséggondozás is kiemelt szerepet kap a munkánk során. 2019-ben csatlakoztunk a DSD1 nyelvvizsgarendszerhez, azóta a tanulóink helyben tehetnek komplex alapfokú nemzetközi nyelvvizsgát német nyelvből.