Matek-informatika oktatás

Matek-informatika oktatás

A 2020/21-es tanévtől indítottuk el a matematika-informatika irányultságú osztályt. Emelt óraszámban tanulják a gyerekek a matematika tantárgyat. Az alapismeretek mellett már első osztályban megismerkednek az IKT-s eszközökkel és már a gyakorlatban is használják azokat. Harmadik osztálytól kerül bevezetésre a digitális kultúra tantárgy. A tabletek segítségével, számos interaktív feladattal mélyíthetik ismereteiket a gyerekek. Az oktatási robotok programozása segíti a logikai gondolkodásuk és a matematikai képességük fejlődését. Már első osztálytól heti egy angol nyelvi képzésben részesülnek játékos formában tanulóink.