„A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.” /Arthur Schopenhauer/

Embersitsné Bóta Éva személyében egy nagy teherbírású, felelősségteljes igazgatóhelyettest, egy sokoldalú, lelkiismeretes kollegát, egy következetességéről ismert tanárnőt, és az iskolai közösségekben aktívan résztvevő barátot veszített el intézményünk.

Éva a pedagógus diplomájának megszerzése óta, 1986-tól dolgozott intézményünkben fizika, technika, informatika szakos tanárként, illetve osztályfőnökként.

Iskolánk pedagógus karának meghatározó személyisége, aki 37 éves pedagógus múltjával méltán kivívta kollégái elismerését. Az iskolai feladatokban, a tanórákon túli munkában is oroszlánrészt vállalt. Szakköröket szervezett, területi versenyek szervezésében és lebonyolításában működött közre, tantárgygondozói feladatokat látott el a járás iskolái körében.

A Városi Balesetmegelőzési Bizottság tagjaként a helyi rendőrséggel hosszú éveken át nagyon szoros munkakapcsolatot ápolt. A közlekedésbiztonsági versenyeket az ő támogatásuk mellett rendezte és szervezte.

Nevelő-oktató munkáját a kezdetektől a szakmai igényesség és a pályája iránti teljes elkötelezettség hatotta át. Tanítása során folyamatosan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy valamennyi tanítványa a maximális pedagógusi segítséget megkapja ahhoz, hogy képességeit kibontakoztathassa, tudását gyarapíthassa, vagy a lemaradásait csökkenthesse.

2000-ben főiskolai diplomája mellé informatikából egyetemi képesítést is szerzett.

Hosszú évekre visszatekintő kiemelkedő versenyfelkészítő tevékenyégét a Jedlik Ányos országos fizikaversenyen több alkalommal jutalmazták a pedagógusoknak járó legmagasabb elismeréssel.

Tanévenként több tucatnyi tanuló számára szervezett fizikából, közlekedési és természettudományi ismeretekből szakköri foglalkozásokat intézményünk, a Dombóvári József Attila Általános Iskola, valamint a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tanulói részére. Tanítványai közül évente többen értek el országos helyezéseket.

Intézményünkből sok-sok tehetséges diák a város 8 évfolyamos gimnáziumában folytatja tovább tanulmányait. Szakmai tisztességének és alázatának bizonyítéka volt, hogy azután is tovább mentorálta tehetséges tanítványait, hogy már nem a saját iskolájának tanulói voltak.

Kiemelkedő tehetséggondozó és versenyfelkészítő munkájának elismeréseként évek óta meghívást kapott a Jedlik Ányos Fizika Verseny országos döntőjének zsűrijébe.

A 2017/2018-as tanévtől intézményünkben igazgatóhelyettesi feladatokat látott el, amelyet még betegségében is a rá jellemző precizitással végzett.

Éva az elmúlt két évben kitartóan és hősiesen küzdött, hogy az őt megtámadó kórt legyőzhesse, hogy újra visszatérhessen a munkájához és teljes életet élhessen. Ebben az embert próbáló gigászi küzdelemben erőt merített a családjából, gyermeke szeretetéből, tanítványai ragaszkodásából, a szülőkből és a kollégáiból, akiknek a segítségét mindig hálásan fogadta. Otthonából az utolsó pillanatig segítette az iskolai munkánkat: vállalt és végzett adminisztratív feladatokat; a tehetséges versenyzőit feladatlapokkal látta el; az új igazgatóhelyettes kollégát minden tapasztalatával, tanácsával és iránymutatásával segítette, s mentorálta a fizika tantárgyat helyettesítő kollégáit.

A betegség azonban túlnőtt erején és 2023. november 13-án végleg feladta a harcot, hogy megtérjen teremtőjéhez, s odaföntről segítse tovább a családját és iskolánk szakmai munkáját.

Drága Éva! Nyugodj békében!

 

 

Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és

            Alapfokú Művészeti Iskola

                         közössége