Evangélikus oktatás

Evangélikus oktatás

 

Teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.
(Kol 1, 10)

Iskolánk 2022. szeptember 1- től a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában, egyházi oktatási intézményeként működik.

Kiemelt célunk az evangélikus jelleg megvalósítása, a keresztyén nevelés hagyományainak követése. Nyitottak vagyunk az ökumenizmust szem előtt tartva más keresztyén felekezetek felé, a sokszínűségben Isten ajándékát látjuk. Diákjainkat úgy neveljük, hogy elfogadják és megértsék a máshogy gondolkodókat, a más nemzetiséghez tartozókat, az eltérő szociokulturális közegből érkezőket.

Hisszük, hogy a keresztény és az egyetemes emberi értékek közvetítésével szociálisan érzékeny, eredményes életvezetést folytató keresztény felnőtté válhatnak diákjaink.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a tanítványaink ismerjék meg a Szentírást és az Evangélikus Egyház alapvető tanításait. Arra törekszünk, hogy a tanulók sajátítsák el a keresztény etika és értékrend szabályait, azok tükröződjenek a magatartásukban. Szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására törekszünk, amelyben minden gyermek és pedagógus szabadnak érezheti magát céljai és álmai megvalósításában.

Küldetésünk, hogy a ránk bízott gyermekeket családjukkal együttműködve felkészítsük a felnőtté válásra, a saját életpályájukra. A méltányosság jegyében támogatjuk a hátrányos helyzetű tanítványainkat: mindenki egyformán értékes, mert az életre Isten ajándékaként tekintünk.

Nevelő-oktató munkánkat egy iskolalelkész segíti, aki hétfőn reggelenként csendes percekre hívja az iskola diákközösségét. Minden hónap utolsó vasárnapján a dombóvári evangélikus templomban könnyűzenés istentisztelet van, ezen alkalmakon az iskola tanulóifjúsága is aktív szolgálatot vállal bekapcsolódva ezáltal az egyházi élet vérkeringésébe.

Az iskola tanulóinak felmenő rendszerben heti két hittanórát tartunk a felekezetüknek megfelelően. A tanév során az oktatók és diákok hitbeli elmélyülését egy-egy tanári és tanulói csendesnap segíti, melyek keretében a hit alapvető kérdései a mindennapok szerves részévé, életgyakorlattá válnak.