Evangélikus Iskolája lett Dombóvárnak

„Erős vár a mi Istenünk!” – hangzott a köszöntés az aulát megtöltő diákok, munkatársak és érdeklődő szülők felé a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolaszentelésén, szeptember 15-én.

Az ünnepi alkalom szolgálattevői Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, Aradi András, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese, Szabó Szilárd iskolalelkész, Szücs Eszter, a Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze, valamint a tolnai evangélikus egyházközségek lelkészei voltak.

Az intézmény evangélikus egyházi fenntartásba kerülésének alkalmából rendezett ünnepséget Prőhle Gergely országos felügyelő, Varga Márta, az országos iroda nevelési és oktatási osztályának vezetője, Rózsai György egyházmegyei felügyelő és Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere is megtisztelte jelenlétével.

Az istentiszteleten elhangzott igehirdetéséhez Kondor Péter püspök Pál apostol korinthusiakhoz írt második leveléből választott egy szakaszt: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (5,17) Az iskola újszerű élethelyzete kapcsán arról beszélt, hogy a megújulást Isten képes megadni az embereknek, akik ha nyitott szívvel fogadják ezt, akkor hittel és imádsággal Krisztushoz tudnak kapcsolódni.

Szabó Szilárd iskolalelkész kézfogással és személyes áldáskívánással indította útjukra a munkatársakat, köztük Somfalvi Eszter intézményvezetőt.

Prőhle Gergely országos felügyelő az istentiszteletet követő köszöntésében felidézte az átvételi folyamat meghatározó elemeit: a pedagógusok és a szülők igen nagy arányú támogatását, amely a megelőlegezett bizalomról tanúskodott. Varga Márta osztályvezető egy Lackfi János-versrészlet érvényességi körébe vont minden jelenlévőt, és ezzel hangsúlyozta: „aki teremtett, az ugyanis / a szívet vizsgálja…”

Aradi András esperes az evangélikus iskolaügy Tolna megyei történeti távlatába helyezte, hogy evangélikus iskolája lett Dombóvárnak. Az intézmény pedagógusainak hivatásvállalását Péter apostol elhívásával állította párhuzamba. Hiszen a neveléssel-oktatással való foglalkozás is a szeretet egy formája és így végső soron emberhalászat.

 

Forrás: Evangélikus Nevelés – Szerző: Bujdosó Erika – Fotó: Magyari Márton