Pályázatok

Tagintézményünk, illetve az Alapfokú Művészeti Iskola működésének támogatására életre hívott „Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány” rendszeresen nyújt be pályamunkákat a Nemzeti Tehetség Program és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírásaira. Az elnyert pályázati összegből tehetséggondozó programok, kurzusok, előadások, hangverseny- és színházlátogatások, eszközbeszerzések lebonyolítását valósítjuk meg.

 

Dombóvári Komplex Tehetséggondozó Műhely (EMET-AMI-12-0042)

Címzettje: Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar és iskolánk színjáték tanszakos tanulói

Rövid leírás: a program célja a zeneművészeti ágon fúvós és ütős hangszereken, illetve a színművészeti ágon tanuló tehetséges fiatalok segítése, tehetségük ápolása, motivációjuk emelése, valamint számukra maradandó élmény nyújtása volt – megerősítve ezzel eltökéltségüket a művészeti nevelésben való részvétel, a szakirányú továbbtanulás iránt.

 

„Mi lehetsz, ha művész leszel?” (NTP-AMI-13-0017)

Rövid leírás: a tehetséggondozó program kettős célt szolgált: egyrészt a programba bevont tehetséges fiatalok művészi képességeinek egyéni fejlesztését, másrészt annak a széleskörű bemutatását, hogy ezt a gyönyörű pályát választva milyen lehetőségek tárulnak elébük (a tanári hivatástól a színpadi előadó-művészeten keresztül a művészeti munkát közvetlenül segítők köréig – pl. hangmérnök, hangszerész, súgó, stb.) A pályázati program öt programelemen keresztül kívánta elérni célját. A program végét a tehetséges növendékek produkcióiból álló előadás zárta.  

 

„Fényes Hangok” Fúvószenekari Program (NTP-AMI-14-0002)

Címzettje: Dombóvári Tücsökzenekar

Rövid leírás: a program célja a tehetséges fúvós és ütőhangszeres fiatalok segítése, tehetségük ápolása, szociális és esztétikai-művészeti készségeik és képességeik fejlesztése, motivációjuk emelése, valamint számukra maradandó élmény nyújtása sokoldalú, élmény és tevékenységközpontú foglalkozások és a zenekari játék közösségteremtő hatásában rejlő lehetőségek kiaknázása által. A program záróeseménye a növendékek közös produkciója volt, hangverseny formájában.

 

Táncvarázs Komplex Tehetséggondozó Műhely (NTP-MOI-15-0006)

Címzettje: iskolánk társastánc tanszakos tanulói

Rövid leírás: a programunk során a társastánc tanszakos növendékek tehetségének fejlesztésébe a hagyományos tevékenységformák mellett olyan más, nem szokványos foglalkozások megvalósítását is beterveztük, melyek által a tanulók egyéb olyan tehetségterületei is fejlesztésre kerültek, melyek csiszolása tanórai keretek között nem valósítható meg – a komplexitás és a kereszttanterviség jegyében segítségül hívtuk a zeneművészet és színjáték eszközeit.

 

Hangörökítő Komplex Tehetséggondozó Művészeti Projekt (NTP-MOI-16-0030)

A pályázati program szakmai megvalósítására a tanév során folyamatosan került sor.

A pályázati program témája a hangfelvétel-készítés volt. A téma feldolgozásába két művészeti ág (zene- és színművészet) növendékei kerültek beválogatásra.

A program során egyéni hangszeres kurzusok, múzeumlátogatás, színes előadások kerültek lebonyolításra, valamint egy olyan CD-lemez került kiadásra, melyen a programba a házi verseny során kiválasztott növendékek produkciói hallatóak.  

 

A játékos zenetanulás örömei – Interaktív zenei szakmai napok megrendezésére Dombóváron (NKA A2007/N8237)

Kedvezményezett / célcsoport: a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája zeneművészeti ágazaton tanuló növendékei

A pályázati támogatásnak köszönhetően 8 olyan szakmai napot (fuvola, klarinét-szaxofon, trombita, mélyrézfúvós, ütőhangszeres, zongora, szolfézs-zenetörténet, hegedű) valósítottunk meg, mely egyaránt szolgálta a növendékek hangszeres tudásának gyarapodását, motivációjuk emelkedését, illetve a szaktanárok módszertani kultúrájának fejlődését.

A szakmai napok felépítése:

  • délelőtt kurzus meghívott előadókkal
  • délután játékos vetélkedő az adott tanszak/szak növendékei számára
  • késő délután hangverseny a meghívott előadók és növendékeink közreműködésével.

 

Hangszervilág Zenei Szakmai Napok (NKA A2016/N2469)

Kedvezményezett / célcsoport: a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája fúvós és ütőhangszeres szakokon tanuló növendékei, valamint a dél-dunántúli régió alapfokú művészeti iskoláinak tanulói és növendékei.

A Hangszervilág Zenei Szakmai Napok (NKA) körén belül olyan színes és értékes rendezvénysorozat megvalósítása volt a célunk, amely neves szakmai előadók bevonásával regionális szinten kerül meghirdetésre, és ami ennek megfelelően a Dél-Dunántúl alapfokú művészeti iskoláiban tanuló növendékek és tanáraik számára egyaránt remek alkalmat nyújt már meglévő tudásuk kamatoztatására, új ismeretek szerzésére, a személyiség- és közösségfejlesztésre, a kapcsolatépítésre, illetve a klasszikus zene iránti pozitív attitűd kialakítására.

2017 szeptemberétől 5 szakmai nap („Pán nyomában” fuvola, „Szimplán nagyszerű” klarinét-szaxofon, „Feketén a hófehér” zongora, „Rézangyal” rézfúvós, „Püfölde” ütőhangszeres) lebonyolítását terveztük, melyek egyéni hangszeres kurzusokból, pedagógiai előadásokból, zenei vetélkedőkből és ismeretterjesztő hangversenyekből álltak.

Valamennyi programra jelentkezhettek régiónk más alapfokú művészeti iskoláinak növendékei és pedagógusai is. A pedagógusok számára kérésükre a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, vonatkozó passzusai értelmében igazolást állítottunk ki, mely alapján a részvétel nem akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételként elfogadhatóvá vált.